0722.814.958; 0726.331.903 izobrid@yahoo.com

Politica de confidentialitate

Acasa / Politica de confidentialitate

DATE DE IDENTIFICARE

S.C. IZOBRID GRUP S.R.L.

Adresa: Str Independentei , nr 37, Azuga, Jud Prahova

CUI: RO 15917665

Reg. Com.: J29/1894/2003

Email : izobrid@yahoo.com; comercial@izobridgrup.com; financiar@izobridgrup.com; office@izobridgrup.com

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe izobridgrup.com, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

izobridgrup.com nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul izobridgrup.com poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. va furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra.

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucrăm datele cu caracter personal atunci cand solicitati un produs/serviciu din site-ul web izobridgrup.com

Dacă aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal:

- va puteți adresa Responsabilului cu Protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-mail izobrid@yahoo.com; comercial@izobridgrup.com; financiar@izobridgrup.com; office@izobridgrup.com sau

- ne puteti contacta prin posta la adresa Str Independentei , nr 37, Azuga, Jud Prahova

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA SI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI 2016/679/UE aplicabil din 25 Mai 2018

Societatea Comerciala IZOBRID GRUP S.R.L., cu sediul social în Str Independentei , nr 37, Azuga, Jud Prahova, avand numar de ordine in Registrul Comertului J29/1894/2003, cod unic de inregistrare RO 15917665 , denumita în continuare Prestator si,

Societatea comerciala / persoana fizica (clientul) accepta prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal comunicate societatii IZOBRID GRUP S.R.L. (cod numeric personal, CIF/CUI, Nr. Reg Comertului, adresa, numar de telefon), in conditiile urmatoare:

1. Temeiul prelucrarii/stocarii acestor date personale (nume, adresa, CNP, telefon, email, banca, cont bancar) este constituit din contractele semnate si prevederile legale aplicabile.

Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu aceste contracte si in vederea indeplinirii obligatiilor legale/contractuale, Beneficiarul accepta folosirea acestor date cu caracter personal de catre S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. in anumite activitati specifice, cum ar fi: facturare, avizare, livrare, notificare prin email si sms, acces pe site-ul www.izobridgrup.com (aria clienti), etc...detinut de S.C. IZOBRID GRUP S.R.L., Nr.Reg.Com. J29/1894/2003, CUI RO 15917665 , cu sediul in Str Independentei , nr 37, Azuga, Jud Prahova.

2. Durata folosirii si stocarii acestor date cu caracter personal este durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si/sau a termenelor de arhivare ale societatii S.C. IZOBRID GRUP S.R.L.

Ca regula generala, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cat timp aveti un cont in platforma S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situasiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

3. Datele cu caracter personal mentionate in actele cu caracter comercial/contabil vor fi stocate pe durata specificata de legislatia in vigoare

4. Dupa expirarea acestor termene, veti putea solicita in scris (email, postal) stergerea definitiva a acestor date cu caracter personal din programele de evidenta ale societatii S.C. IZOBRID GRUP S.R.L.

5. Aceste date cu caracter personal nu pot fi comunicate de catre S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. unui tert decat cu confirmarea scrisa a Beneficiarului si/sau in cazurile prevazute expres de legislatia in vigoare. Aceste date sunt listate pe actele societatii S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. (facturi, contracte, avize, awb-uri,etc...) si sunt stocate pe serverele, soft-urile si site-urile Prestatorului. Prestatorul poate specifica anumite date cu caracter personal in rapoartele impuse de legislatia in vigoare (ex: Jurnale TVA, D394, etc...)

6. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a fi informat asupra prelucarii datelor cu caracter personal de catre Prestator

7. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat, avand dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic

8. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a se opune in scris prelucrarii datelor cu caracter personal (ex: daca scopul prelucrarii este marketingul direct, etc.)

9. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a corecta in scris datele cu caracter personal inexacte

10. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a solicita in scris stergerea datele cu caracter persoanal in cazul in care acestea nu mai sunt necesare indeplinirii scopurilor pentru care au fost colectare sau prelucrate si nu exista nici un alt temei juridic de prelucrare a acestor date in continuare

11. Beneficiarul (clientul) poate restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul in care contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Prestatorului verificarea corectitudinii datelor.

12. Acest acord se aplica asupra oricaror date cu caracter personal comunicate de catre Beneficiar (client) pe durata aplicarii contractelor semnate cu S.C. IZOBRID GRUP S.R.L., atat inaintea acestuia acord cat si dupa semnarea acestui acord, in baza regulamentului 2016/679/UE aplicabil din data de 25 Mai 2018

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. cu protectia datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: izobrid@yahoo.com; comercial@izobridgrup.com; financiar@izobridgrup.com; office@izobridgrup.com sau

– prin posta sau curier la adresa: Str Independentei , nr 37, Azuga, Jud Prahova – cu mentiunea in atentia Responsabilului S.C. IZOBRID GRUP S.R.L. cu protectia datelor.

FURNIZOR
S.C. IZOBRID GRUP S.R.L.